Guldtunnan

Anna-Margareta Alströmer, Guldtunnan kallad efter att ha ärvt 400.000 silverriksdaler efter både sin morfar Niklas Sahlgren och farfar Jonas Alströmer, skulle giftas bort 1782. Hon har tre friare, som i sagan. Svägerskan tycker att Guldtunnans kusin Jonas är en bra kandidat, men tyvärr för ung. Hon är 16 år och han 13. Gustav III vill att hon gifter sig med hans hovstallmästare Fredrik Munk, men denne man är alldeles för pilsk för ett äktenskap och faller på snöret. Siste friaren är Nils Silfverschiöld, bror till den andra svägerskan, faller alla i smaken och bröllop ståndar. Och enligt alla böcker blev det ett mycket lyckligt äktenskap. Bellmans musik kryddar föreställningen.