Ingeborg Holm

En samhällskritisk pjäs skriven av Nils Krok 1906 om hur fattigvården inte fungerade och människor, främst kvinnor hamnade på obestånd. Vi får följa Ingeborg Holms tragiska historia. Hur hon som änka inte kunde ha kvar sina barn och hamnade på fattighuset. En historia som hade länkar till nutid.